Υπηρεσίες


  Ειδική Διαπαιδαγώγηση

  Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση και αποκατάσταση των Μαθησιακών Δυσκολιών και βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού.

  Οι διαταραχές που χρήζουν ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι οι εξείς:

  Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία και Δυσαριθμησία)

  Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

  Δυσκολίες Συμπεριφοράς

  Αναπτυξιακές Διαταραχές

  Βασικοί στόχοι της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η έγκαιρη αξιολόγηση του παιδιού με σταθμισμένα τέστ, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης των δυσκολιών και οι συχνές επαναξιολογήσεις του παιδιού.

  Θεραπεύτρια: Δάμτσα Δήμητρα


  Συμβουλευτική Γονέων

  Η Συμβουλευτική Γονέων είναι απαραίτητη όταν ένα παιδί έχει κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες και παρακολουθεί έστω μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η συνεργασία γονέα – θεραπευτή πάνω σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες είναι υψίστης σημασίας ώστε να γίνει η αλλαγή στην πράξη. Η Συμβουλευτική Γονέων στοχεύει στο να μάθουν οι γονείς νέες δεξιότητες διαχείρισης καθημερινών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους.

  Υπεύθυνη: Δάμτσα Δήμητρα


  Ψυχοθεραπεία

  Η Συστημική προσέγγιση εστιάζει στην κατανόηση των σχέσεων και των ρόλων μέσα στα συστήματα, με τα οποία συνδέεται ο θεραπευόμενος, με κυρίαρχο αυτό της οικογένειας .

  Η Υπαρξιακή προσέγγιση εστιάζει στον αυθεντικό τρόπο ζωής, με την έννοια ότι ο θεραπευόμενος είναι σε θέση να γνωρίζει συνειδητά το νόημα, το σκοπό και την επιλογή της προσωπικής του πορείας.

  Μέσα από την διαδικασία της Συστημικής -Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας καλούμαι να αναλάβω την προσωπική μου ευθύνη. Η προσωπική ευθύνη εδώ απαλλαγμένη από το αίσθημα της ενοχής και της αδικίας, αναφέρεται στην προσωπική συμμετοχή και τη δύναμη να επηρεάσω και να ορίσω τα πράγματα στις σχέσεις μου και στη ζωή μου. Αλληλεπιδρώ και συνδέομαι με τους Άλλους, υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα τις προσωπικές μου αξίες, τις επιθυμίες και τους στόχους μου, οδηγούμενος σε ένα «λειτουργικό σχετίζεσθαι». Έχοντας αναγνωρίσει με ειλικρίνεια τους περιορισμούς αλλά και τη δύναμη μου, μπορώ να πορευτώ προς την υπέρβαση των όσων με δυσκολεύουν. Να στηρίξω τις επιλογές, που  είναι απόρροια  της απόφασης και της θέλησης για την  ζωή και την προσωπική ελευθερία.

  Θεραπεύτρια: Βαρδαλαχάκη Δήμητρα


  Λογοθεραπεία

  Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στην καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

  Διαταραχές που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι οι εξείς:

  1. Καθυστέρηση ομιλίας
  2. Διαταραχές της άρθρωσης και της φωνολογίας
  3. Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
  4. Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)
  5. Δυσκολία στον σχηματισμό προτάσεων, στην έκφραση σκέψεων με τις κατάλληλες λέξεις και στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων ή οδηγιών
  6. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός
  7. Σύνδρομο Asperger
  8. Δυσκολία μάσησης

  Θεραπεύτρια: Μπούκη Ιωάννα